TORLEIF
Vi har gjort olika varianter av eldkorgar med skruvad överdel, en snygg effektfull lutning på spjälorna...
Det är gemensamt för alla Torleif-modeller. Vi kan även sätta ihop en skruvad "specialare" om kunden önskar.

Torleif Stor finns f.n. tillverkade i endast 2 exemplar för Rockelstad slott.

Eld till brudvals på Rockelstad...


Torleif Rundfot och Torleif liten är c.a 70 cm hög
Torleif stor är c:a 90 cm hög.
Övriga modeller:

Torild

Torbjörn

Tor

Ture och Tyra

Torborg

Torild och en herde

MarschallhållareKontakt & beställningar


OBS: Eldkorgarna används naturligtvis på eget ansvar. Tänk på brandfaran. De går bra att använda till blomsterarrangemang på sommaren!


<<< Meny   
torild torbjörn arneldkorg
tor ture
tyra Torborg
torild eldkorg