Marschallhållare Höjd 25-100 cm ( valfritt på beställning). Diameter övre ring 20 cm. De nitade och svetsade ringarna är gjorda av 30 X 6 mm plattjärn och spjälorna av 25 X 6 mm plattjärn. Fotringen är gjord i 30 X 8 mm plattjärn.
70 cm hög hållare = fotring diameter 30 cm
100 cm hög hållare = fotring diameter 45 cm
Marschallhållaren passar ex. vis till vanliga mindre festmarschaller med 10 - 14 cm diameter. Möjlighet finns på de längre modellerna att ha 2 marschaller samtidigt, en på vardera "våning" i hållaren.
Klicka på de tre bilderna nedan för att se mer...

       


OBS: Marschallhållarna används naturligtvis på eget ansvar. Tänk på brandfaran.

<<< Meny