Marschallhållare, låg modell Höjd 25 cm. Diameter övre ring 20 cm. De nitade och svetsade ringarna är gjorda av 30 X 6 mm plattjärn och spjälorna av 25 X 6 mm plattjärn.

OBS: Marschallhållarna används naturligtvis på eget ansvar. Tänk på brandfaran.
<<< Marschall meny
<<< Meny